Az Isteni Irgalmasság Apostolainak imacsoportja Zentán

A Zentai  Közkórház kápolnájában havonta egyszer szentmisére, imádságra gyülnek össze az irgalmasság apostolai, kiknek lelkivezetője Ft. Palatinus István atya, a szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója. Az ilyen találkozási alkalmakkor a Mennyei Atya irgalmasságáért adnak hálát és kérik továbbra is Jézus által kiáradó kegyelmét a hívek, betekegek számára.

Éva nénitől, az imacsoport alapítójától  és vezetőjétől tudtunk meg többet erről a példaértákű szolgálatról, aki a Zentai Közkórházban dolgozott nővérként. Tizenegy évig járt a papokkal segítőként a betegekhez imádkozni. Vecsésen meglátogatta lányait, és az ottani templomban az Isteni Irgalmasság Oltárához lépett. Olyan érzése támadt az oltárnál, hogy egy imacsoportot kell, hogy alapítson. Nagyon szépen működik ez a imacsoport, számuk jelenleg huszonöt fő. Krakkóból engedéllyel, hivatalosan az első szerbiai Isteni Irgalmasság Apostolairól hallhatnak róluk. Két-háromezer Jézust ábrázoló szentképet osztottak ki a betegeknek, amlyen az áll: Jézusom bízom benned! A betegek nagyon örülnek annak, hogy az Úr Jézus iragalma megsegíti őket és ez sok erőt ad nekik betegségük elviselésében. Krakkóból minden hónap harmadik szombatján imádkoznak értük, hogy a Jóisten irgalmával továbbra is sok kegyelem áradjon ki a hívek és a betekségben szenvedők számára. Emellett Zentán minden pénteken délután három órakor a Szent Antal templomban megtartják az Isteni Irgalmasság Óráját. Éva néni üzenete a Mária Rádió hallgataóinak: Nagyon szépen köszönöm, hogy imádkoznak értünk és csak folytassák így tovább! Mi is imádkozunk a hallgatókért.