István atyánkat pappá szentelésének harmincadik évfordulóján köszöntöttük

Szép ünnep a mai, hiszen Palatinus István atyát pappá szentelésének harmincadik évfordulóján köszöntöttük egy szép hálaadó szentmise keretén belül, ahol együtt misézett Horváth Árpád jezsuita atyával.

 

Van annak már néhány szép éve, hogy a Jóisten István atyát szép hivatásra kérte. 
Számláljuk csak együtt: bizony harminc éve, hogy pappá szentelését alázattal megélte. 
Hosszú út, rögös út, mégis járható, mert  Istentől való kegyelem örökkévaló. 
Ennyi idő alatt sok hívő embernek jutott része abban, hogy tanítását hittel befogadja. 
A Mária Rádió is igyekszik, hogy szavait megfogadva az éter hullámain Isten hangját hallassa. 
Köszönjük meg az Úrnak őt hálát adva érte s kérve Isten áldását minden teremtményre!