Rólunk

A Mária Rádió története - Hogyan született meg a Mária Rádió?

A Mária Rádió 1983-ban született meg az olaszországi Como tartományban, a milánói püspökségben mint Arcellasco d'Erba plébánia plébániai rádiója.E rádióállomás fő feladata Isten szavának hirdetése volt a Katolikus Egyház tanításának és lelkipásztori munkájának keretében. E plébániai rádió működésének első négy évében egészen 1987-ig, a Mária Rádiót a hallgatók felismerhették a rendszeres rózsafüzérimáról, miseközvetítésekről, amelyeket a helybeli templomra szerelt antennák segítségével közvetítettek. 1987 januárjában megalakult a Mária Rádió Egyesülete, papokból és világiakból, akiknek az volt a feladata, hogy a rádió függetlenné váljon attól a plébániától, amelyben megszületett; függetlenné váljon azért, hogy az evangelizáció terjesztésének ezen új modellje elterjedjen egész Olaszországban, később pedig más országokban is. A következő három évben az addigi plébániai rádió műsorát átalakították, és módosították egész Olaszország igényeihez. Ebben a munkában különféle szakemberek vettek részt egyetlenegy céllal, hogy az evangélium örömhírét terjesszék. 1990-ben kezdte meg működését az olaszországi Mária Rádió, mint teljesen független nemzeti rádió, amelynek manapság több mint 800 leadója van az országban.

A Szűzanya iránti hálából a kapott tapasztalatért és kegyelmekért, valamint az anyai gondviselésért, az olasz Mária Rádió meg szerette volna osztani ezt a tapasztalatot más népekkel is, hogy ugyanaz a misszionárius szellem feléledjen más országokban is. 1990. óta világszerte több Mária Rádió alakult, és a projektum természetes következménye az volt, hogy 1998-ban megalakult a Mária Rádió Világcsaládja (the World Family of Radio Maria - WFRM), mint civil non-profit szervezet. A Mária Rádió Világcsaládjának fő célja, hogy gondot viseljen a világban alakuló Mária Rádiókról, mégpedig adminisztratív, technikai, anyagi és logisztikai szempontból. Mégis, a legfontosabb szerep az, amit a WFRM magára vállalt, hogy figyelemmel kövesse a misszió és evangelizáció lelkületét, hogy az egységes karizma összekösse a világ minden Mária Rádióját. Ily módon a WFRM elfogadta a Szűzanya felszólítását, aki azt szeretné, hogy az Ő hangja a világ minden pontjára eljusson a Mária Rádiók hullámhosszán. Ma a WFRM 57 országban működik, minden földrészen. A szerbiai Mária Rádió is tagja a Világcsaládnak. Rádiónk szerbiai jogi képviselője a Mária Egyesület civil szervezet.

 

Miért éppen a rádió?

A rádió előnye más médiával, például a televízióval szemben, hogy a műsor eljut mindenhová, bárhol is van a hallgató: otthon, a munkahelyen, az autóban, vagy míg pihen a természet lágy ölén. A Mária Rádió műsoraival sok elhagyatott és beteg személynek nyugalmat hoz, igyekszik barátjukká válni szenvedésükben és magányukban. Sokan vannak azok, akiket a Mária Rádió hozott vissza az egyházzal és a felebarátokkal való közösségbe. 

 

A szerbiai Mária Rádió története

2004. óta a szerbiai Mária Rádió központi stúdiója Újvidéken, a Koste Abrašević utca 16. alatt található, 2006-ban pedig megnyílt a szerbiai Mária Rádió körzeti stúdiója Szabadkán, a Starine Novak utca 58-ban.

2007-ig a szerbiai Mária Rádiónak Újvidéken, Szabadkán, Csantavéren, Zomborban, Nišben, Pancsován, Vrdniken és Zaječarban volt leadója. Ma a szerbiai Mária Rádió öt frekvenciával rendelkezik, mégpedig Újvidéken, Szabadkán, Zomborban, Zichyfalván és Leskovacon.

A szerbiai Mária Rádió kuriózuma és sajátossága minden többi Mária Rádió között az, hogy Szabadkán és Zomborban a frekvenciát megosztja a Szerb Pravoszláv Egyház rádiójával. Szabadkán ez a Radio Slavoslovlje, Zomborban pedig a Radio Blagovesnik. 2009. júliusában msgr. dr. Kopilović András atya egyeztette az időbeosztást, így négyóránként váltakozik a Mária Rádió, illetve a pravoszláv rádiók műsorideje. A Szerb Pravoszláv Egyház rádiói 2007. július 1-jén kezdték meg a munkát.

 

A szerbiai Mária Rádió műsorsémája

A Mária Rádió műsorait elsősorban a katolikus egyházközségek lakosainak szánják, valamint azoknak az embereknek, akiknek egyébként nincs lehetőségük más forrásból formatív és informatív jellegű műsorokat hallgatniuk, hangsúlyt fektetve az idősekre és betegekre, valamint azoknak a potenciális hallgatóknak, akik más médián keresztül nem hallhatnak vallási témákról. Elsődleges hallgatói közé tartoznak a katolikus egyházközségek lakosai, míg a másodlagos hallgatóságba tartoznak mindazok, akik elsősorban vallási, oktatási és kulturális jellegű műsorokat hallgatnak.

Fontos kiemelni azt, hogy a teljes műsorsémát átszövi az ökumenikus közreműködés és a vallások közötti dialógus szükségének kiemelése, a tolerancia, a jó emberek közötti viszonyok és békés együttélés terjesztése. A Mária Rádió műsorain keresztül próbál pozitív álláspontot hirdetni, jó példákat kiemelni, és így hozzájárulni az egyház küldetéséhez a társadalomban.

A Mária Rádió a nyilvánosság tájékoztatásában különösen kiemeli, és tiszteletben tartja a nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási különbségeket, hozzájárulva így a demokratikus közvélemény kialakításához, a demokratikus lelki kultúra fejlődéséhez; a kulturális identitás kifejezéséhez, és a kulturális és művészeti értékek közvetítéséhez a többvallású közösségre összpontosítva a műsorszórás területén.

A szerbiai Mária Rádió műsora a Mária Rádió Világcsaládjának modelljén alapszik, és három fő részből áll. Egyharmada lelki-vallási tartalom, egyharmada „emberi promóció" néven a tudományos és kulturális tartalmakat foglalja magába, míg az utolsó harmad a műsoridő zenével való kitöltése.

A szerbiai Mária Rádió huszonnégy órás műsort készít két fő nyelven: magyar és szerbhorvát, de ruszin, ukrán és szlovák nyelvű műsorai is vannak.

 

A szerbiai Mária Rádió céljai

A szerbiai Mária Rádió célja, ahogyan mottója is mondja: „Isten hangja minden házba!". Rádiónk Isten szavát akarja az emberekhez eljuttatni, közvetíteni a Jézus Krisztussal való találkozást, és ápolni a közösség és megbékélés lelkületét az emberek között. A szerbiai Mária Rádió a helyi egyház szolgálatában áll. Műsoraival követi az eseményeket az egyházközösségekben, segítve így a híveknek, hogy az időszerű eseményekről tudomást szerezzenek.